EnglishРусский
NISAN Inc
NISAN Inc - Komple Teslim Laboratuvar Projeleri ve Sözleşme Yönetimi
NISAN Inc - Komple Teslim Laboratuvar Projeleri ve Sözleşme Yönetimi
Komple Teslim Laboratuvar Projeleri ve Sözleşme Yönetimi

MARKA BAĞIMSIZ TEDARİKÇİ FİRMA vasfımız ile her bir müşterimize doğru ve eksiksiz hizmet anlayışımız ile verdiğimiz MAL VE HİZMET TÜRLERİ

 1. Teknik Danışmanlık ve Sistem Tasarımı
  Yeni bir laboratuvar düşüncesinin analizi yapılarak bunun için gerekli olabilecek yatırım projesi kapsamındaki gerekli ekipmanın ve kurulacak bu laboratuvarın dayandırılacağı başlıca özelliklerin teorik olarak belirlenmesi.

   
 2. Fizibilite ve Etüt Çalışmaları, Teknik Rapor Yazımı
  Teorik olarak belirlenmiş laboratuvar yatırımının hayata geçirilmesi için gerekli fizibilite ve etüt çalışmalarını yaparak bu çalışmalardaki zaman ve mekan tarifi içindeki gerekli personel, kaynak ve materyali gösteren teknik proje raporlarının hazırlanması

   
 3. Kaynak ve Proje FinansmanıYönetimi
  Projesi hazırlanmış laboratuvar yatırımı için gerekli finansman için gerekli bütçeleri belirleyerek ödenek ve nakit akışını gösteren mali yönetim raporlarının hazırlanması

   
 4. Anahtar laboratuvar teslimi proje taahhüt alanları


  1. Temel çalışma alanlarımız

   • Çevre, Elektrik/Elektronik, Endüstri, Gıda, İnşaat, Kimya, Makina, Metalurji, Orman, Meteoroloji, Uzay, Uçak, Ziraat gibi mühendislik alanlarının olduğu Resmi ve Özel Sektördeki gerek Akademik, gerekse Askeri, Sağlık, Belediye ve Endüstriyel Kurum ve Kuruluşlardaki Üretim ve/veya Sağlık amaçlı Araştırma-Geliştirme ve Rutin Kalite Kontrol Amaçlı Laboratuvarlar için gerekli olan Aletli Analiz, Test, Ölçüm ve Proses Kontrol Cihazları ile bunlara ait Veri Kontrol-İşleme ve Bilgisayar Sistemleri kapsayan projelerdir.


    
  2. Anahtar Teslimi Laboratuvar Proje ve Taahhüt kapsamında temin ettiğimiz test, ölçüm ve analiz sistemleri

   • Kromatografik sistemler ve bunlara kombine kütle spektrometreleri,
   • UV, UV-VIS, IR, FT-IR, Raman, Floresans, Emisyon, Spark, AAS, ICP, OES, X-ray spektral sistemler
   • Ultra yüksek vakum mertebelerine inebilen bilimsel vakum sistemleri, rutin ve endüstriyel vakum sistemleri
   • Termal Analiz Sistemleri
   • Numune alma ve hazırlama, tartma, karıştırma, kırma, eleme, ısıtma, dondurma, saklama, izole etme ve sair işlemlerin yapıldığı genel laboratuvar tekniği ekipmanları


    
  3. Tedarik ettiğimiz üretim, pilot tesis veya laboratuvar ölçeğindeki donanımlar

   • Makina ve Ekipmanlar

    • Proses Makinaları
    • Reaktörler, basınçlı kaplar, tanklar
    • Pompalar, kompresörler
    • Filtrasyon sistemleri
    • Vanalar, borular, transmisyon hatları
    • Eşanjörler, soğutucular, kurutucular, karıştırıcılar, öğütücüler
    • Dozajlayıcılar, ölçüm tesisatı, şartlandırıcılar
    • Özel makina ve ekipman kapsamına giren diğer donanımlar


     
   • Ölçü Kontrol ve Test Sistemleri

    • Süreçlerle ilgili kontrol, hissetme, ölçme ve veri kazanım ve değerlendirme sistemleri ile ölçülen büyüklükler

     • İvme, Hava hızı, Altitude, Akım, Öteleme, Akış hızı, Kuvvet, Isı Akışı, Nem, Ani Sarsıntı, Işık, Sıvı Seviyesi, Nükleer Radyasyon, Basınç, Hız, Ses basıncı, Gerilme, Sıcaklık, Tork, Hız, Mutlak Değer, Açı, Fark, Kızılötesi, Yoğunluk, Doğruluk, Kütle, Parlaklık, Nispi değer, Yüzey, Toplam büyüklük, Miktar, Kapasitif, Elektromanyetik, Endüktif, Fotokonduktif, Fotovoltik, Piezoelektrik,Potansiyometrik, Rezistif, Gerilme kuvveti, Termoelektrik gibi büyüklükler


     
   • Süreçlerle ilgili çıkış büyüklüklerini veren sistemler

    • AC çıkış veren sistemler
    • DC çıkış veren sistemler
    • Kapsül şeklinde çıkış veren sistemler
    • Diyafram şeklinde çıkış veren sistemler
    • Frekans şeklinde çıkış veren sistemler
    • Sayısal çıkış veren sistemler
    • Analog çıkış veren sistemler
    • Servo ve sinkro çıkış veren sistemler
    • Anahtarlama formunda çıkış veren sistemler
    • Ultrasonik çıkış veren sistemler
    • Titreşen element çıkışı veren sistemler


    
  4. Laboratuvar Destek Sistemleri

   • On-line örnek analiz sistemleri
   • Elektronik ve optik ölçüm test cihazları,
   • Kalibrasyon cihazları,
   • Otomasyon sistemleri


    
  5. Çevre ve arıtma sistemleri

   • Su analiz cihazları,
   • Su arıtım sistemleri
   • Kirlilik izleme ve kontrol cihazları,
   • Atık temizleme ve geri kazanım sistemleri
   • Emisyon takip, kontrol ve iyileştirme sistemleri
© NISAN Inc 2009.
All right reserved.
Created by Test-ASP